Konferencja podsumowująca realizację projektu – 16 czerwca 2021 r. godz. 10:00

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udział w konferencji kończącej realizację projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Już dzisiaj można zgłosić swój udział w konferencji wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/9Ge1EEt4gqzpK81o6.
Wszystkim zarejestrowanym uczestnikom konferencji zostaną przesłane drogą tradycyjną materiały informacyjne wykonane w ramach realizowanego projektu.

Szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zapraszam i do zobaczenia on-line

Marcin Guzik

Dyrektor

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Małopolskiego